Regler

Færdsel & ophold ved Fyns Fiskevand

 • Færdsel ved søen er kun tilladt til fods.
 • Vær venlig at rydde op efter dig.
 • Hunde skal være i snor.
 • Der må ikke kastes sten eller andet i søen.
 • Al færdsel ved søen er på eget ansvar.
 • Benyt faciliteterne til det, de er beregnet til.
 • Brug de opsatte affaldsspande – til affald.
 • Opsatte skilte og anvisninger skal overholdes.

Fiskeri

Fangstbegrænsningen i de almindelige put and take søer skal overholdes.

Fangstbegrænsningen i børnesøen er 2 fisk pr. billet

 • Der må kun fiskes fra kanten af søen.
 • Der må kun fiskes med gyldigt fiskekort.
 • Øvrige stænger må gerne tages med til søen.
 • Vis hensyn til de andre.
 • Forfodring, maddiker, rejer, melorm , agnfisk m.m. er forbudt.
 • Eneste tilladte agn er kunstagn & regnorme.
 • Overtrædelse medfører bortvisning.

I øvrigt

 • Rensning af fisk foregår kun ved rensebordet.