Fiskearter

I vores søer findes dels en naturlig bestand af forskellige fisk, dels en stor bestand af udsatte fisk.
Her kan du se, hvilke slags fisk du kan fange.

Bemærk, at græskarperne er fredede, og skulle du fange sådan en, skal den straks udsættes igen.
Det samme gælder også krebs og dammuslinger, da både de og karperne er sat i søerne for at holde grøden nede og vandet rent.

aborre
Aborre
Aborren lever naturligt i de fleste danske søer, og er en herlig spisefisk. Kendetegn: sammentrykt høj krop med ru skæl. Grundfarven er mørkegrøn. Gatfinnen og bugfinnen er rødlige. Pas på den foreste rygfinne kan man stikke sig på.
aborre
Ål
Ålen har en langstrakt slimet krop. Rygfinne, halefinne og gatfinne er sammenvoksede og danner en stor finne. Munden er fyldt med små sylespidse tænder. Grundfarven er mørkegrøn, blåsort, mørkebrun eller olivenfarvet.
baekorred
Bækørred
Bækørreden er en dansk fisk, som kun får det rigtige bækørredpræg, når den får opfyldt sine krav til levested. Den kan blive op til 6-7 kg.
brodding
Brødding
Brøding er igen en krydsning, der er nær beslægtet med en kildeørred. Den kræver en god vandkvalitet, og bider oftest kun på flue.Vægt op til 3-4 kg
aborre
Damkarusse
Karussen er en flot brun-grønlig højrygget fisk. Den går ofte under betegnelsen “den lille prop”, idet den ikke bliver særlig lang. Der findes flere forskellig former for karusser. Den almindeligste er nok den lille damkarusse. Fisken har rimelig store skæl af sin størrelse og har ofte en tydelig linie fra hovedet ned til halefinnen
aborre
Gedde
Gedden har et stort hovede i forhold til kroppen med en mund besat med mange spidse tænder!!. Kroppen er langstrakt, og fra siderne noget sammentrykt. Grundfarven er grøn med gullige pletter. Undersiden er lysere i forhold til resten af kroppen.
aborre
Græskarpe
Græskarpen lever af plantekost. Den er grålig og hele kroppen er dækket af store skæl. Oprindeligt stammer den fra Asien, men er oftest vinterhårdfør i vores klima. Græskarpen er ofte lidt sky, men trives godt i danske søer.
kildeorred
Kildeørred
Kildeørreden/røding er sjælden som vildfisk i Danmark. Det er en meget sky fisk, der mest bliver fanget på flue. Vægt op til 3-4 kg.
krebs
Krebs
Krebsene er mærkebrune til sorte. De lever af dødt, men friskt organisk materiale, og spiser derfor både plantedele og ådsler. I søerne spiller de en aktiv rolle i at holde vandet rent og klart. Da de er nataktive skal de fanges tidlig morgen eller sen aften, bedst i perioden juli – september. Efter 1. oktober skal de have fred, da hunnerne går med æg under halen. Hannerne er oftest de største, og en stor han kan blive op til 25 cm.
regnbue
Regnbueørred
Regnbueørreden er den mest almindelige. Den er oprindelig indført fra. Nordvestamerika, men er almindelig i den danske fauna. Den kan opnå en vægt på op til 15-16kg.